งานราชการ คือ

งานราชการคืออะไร? มีอะไรบ้าง?
……. งานราชการเป็นอะไรที่หลายๆคนหมายปอง แต่อีกหลายคนก็เมินไม่อยากมอง แต่ลองมองดูซิเออว่าเขามีดีอะไร?
……. ข้าราชการ คือ บุคคลซึ่งรับการบรรจุแต่งตั้งให้รับราชการปฏิบัติหน้าที่ และรับเงินเดือนในกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ของประเทศไทย ส่วนองค์กรที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติงานอยู่นั้นเรียก ส่วนราชการ .. อาชีพ“ข้าราชการ”เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่มีความสำคัญต่อประเทศเป็นอย่างยิ่ง เพราะระบบราชการเป็นตัวจักรที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้บังเกิดผลสำเร็จ นำพาประเทศชาติและสังคมไปสู่ความเจริญและสงบสุข นี่คือแนวทางของข้าราชการ ซึ่งก็เหมือนกับอาชีพอื่นๆที่มีแนวทางของอาชีพ สำคัญที่เราหรือผู้ปฎิบัติหน้าที่จะทำได้ดีมากน้อยขนาดไหน..

……. ข้อดีของอาชีพ ข้าราชการ คือความมั่นคง และสวัสดิการ เพราะเป็นลูกจ้างของรัฐ ที่มีทั้ง ตำแหน่ง สวัสดิการ  ที่ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งบานออก..  หมายถึงพุง เอ้ย! จริงๆแล้วก็คือ หน้าที่การงาน การเงิน สวัสดิการที่ดีมาก และความมีหน้ามีตาในสังคม ไปที่ไหนๆใครๆก็นับหน้าถือตา ตามประสาชาวบ้านเรียกว่า เป็นเจ้าเป็นนาย ซึ่งเราจะติดภาพลักษณ์แบบนี้ทำให้คนที่เป็น ข้าราชการ มักจะมีสิทธิ์พิเศษบางอย่างเหนือกว่าชาวบ้านธรรมดาตาขาวๆดำๆ อันนี้มันแล้วแต่จิตสำนึกของแต่ละบุคคลละกัน…

สวัสดิการของข้าราชการ คือจุดขายหลักๆของอาชีพข้าราชการเลยก็ว่าได้ เพราะลำพังเงินเดือนของข้าราชการเมื่อเทียบกับงานเอกชน หรืออื่นๆ ที่ใช้คุณวุฒิเดียวกันแล้ว งานราชการมีรายได้น้อยกว่า แต่เพราะเรื่องสวัสดิการ และสิทธิพิเศษบางอย่าง ทำให้งานราชการเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากขึ้น สวัสดิการของราชการ หลักๆได้แก่ สิทธิการรักษาพยาบาล ที่ครอบคลุมไปถึงบิดามารดา คู่สมรส บุตร, เงินบำเหน็จ บำนาญ, เงินบำเหน็จตกทอดต่างๆ …

ประเภทของข้าราชการ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ
ข้าราชการพลเรือนในพระองค์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
– ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา
– ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา
– บุคลากรทางการศึกษาอื่น
ข้าราชการทหาร
ข้าราชการตำรวจ
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ข้าราชการฝ่ายอัยการ
ข้าราชการประจำต่างประเทศพิเศษ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา(ข้าราชการรัฐสภาสามัญ)
ข้าราชการการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้าราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ข้าราชการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.)
ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ(ข้าราชการพลเรือนรัฐพาณิชย์)

นอกจากนี้ก็ยังมี พนักงานของรัฐประเภทอื่น ได้แก่ พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  พนักงานองค์การมหาชนและองค์การของรัฐอื่นที่ไม่ใช่ส่วนราชการ
ส่วนรายละเอียดของแต่ละประเภทก็ลองหาข้อมูลดู เยอะมากส์!

……. ส่วนใครที่อยากจะเป็น ข้าราชการ ไม่ยากครับ แค่ สอบให้ผ่านตามที่กำหนดแค่นั้นแหละครับ เหอะๆ.. เอาเป็นว่า โดยทั่วไปแล้วผู้ที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการนอกจากจะมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แล้ว ยังจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ คุณวุฒิ คือ ประกาศนียบัตร,ปริญญาตรี และสูงกว่า, คุณวุฒิอื่นๆ จากนั้นจะมีการสรรหาด้วยการ การสอบแข่งขัน ซึ่งอาจรับสมัครจากบุคคลทั่วไปหรือรับสมัครเฉพาะผู้ผ่านการกลั่นกรองเบื้องต้นแล้ว หรือ การคัดเลือกบรรจุ ดำเนินการในกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการสอบแข่งขัน เช่น กรณีคุณวุฒิที่หาผู้สำเร็จการศึกษาได้ยาก หรือได้รับทุนรัฐบาล เป็นต้น

นี่ก็คือ งานราชการ คร่าวๆที่เอามาให้ข้อมูลกัน ใครที่รักที่ชอบ และอยากเป็นก็ลองติดตามข่าวสารจากเว็บของ กพ หรือ เว็บที่ให้ข้อมูลการสอบราชการ โดยเฉพาะ งานนี้ใครพลาดแล้วต้องรออีกนานเลยทีเดียว

ข้อมูลบางส่วนจาก : สำนักงาน ก.พ, wikipedia

myFreedomjobs.com

BX.in.th Bitcoin Exchange Thailand
เรื่องนี้ถูกเขียนใน งานราชการ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น